Het boek ‘Passend onderwijs in het MBO. Gereedschap voor docenten en begeleiders’ bespreekt achtereenvolgens de ondersteuning van jongeren, de ondersteuning van docenten en begeleiders, en de ondersteuning op het niveau van de opleiding. Last-but-not-least presenteren de auteurs het ‘gereedschap’ om passend onderwijs in het MBO uit te kunnen bouwen en te onderhouden. Het gaat om een 25-tal beproefde, praktische hulpmiddelen. Deze zijn in het boek én op deze website beschikbaar. In het boek staat bij elk hulpmiddel een toelichting en een gebruikersinstructie.

Ook op MBO-opleidingen is een goed functionerende onderwijsstructuur onmisbaar. Docenten en begeleiders hebben de laatste jaren serieus werk gemaakt om van de al langer bestaande zorgstructuur op basis van rugzak-financiering, een ondersteuningsstructuur te maken voor alle studenten met onderwijsbehoeften en daaruit vloeiende ondersteuningsbehoeften. Het tijdig opsporen en onderscheiden daarvan leidt binnen steeds meer opleidingen tot een preventieve en integrale aanpak door variabel samengestelde ondersteuningsteams voor de eerstelijns begeleiding. Dit vraagt om creatief denken, snel kunnen schakelen, inzetten van de beste hulpmiddelen en om soepel samenwerkende professionals.