3 Begeleiden in samenwerken met ouders

3.1 Basisvormen Ouderbetrokkenheid 3.0

  • 3.1.1 Format startgesprek met leerling en ouders
  • 3.1.2 Observeren startgesprek
  • 3.1.3 Do’s & Don'ts startgesprek
  • 3.1.4 Format communicatieplan op maat
  • 3.1.5 Format nieuwjaarsreceptie in september
  • 3.1.6 Format creëren van buddy’s tussen ouders

3.2 Oudergesprekken

  • 3.2.1 Oudervragenlijst zicht op eigen kind
  • 3.2.2 Aandachtspunten communiceren met ouders
  • 3.2.3 Oudervragenlijst Sociaal Emotionele Ontwikkeling
  • 3.2.4 De behoeften van de leerling in kaart

3.3 Schema acceptatieproces van ouders
3.4 Format andere ouders uitnodigen wanneer leerling problemen heeft
3.5 Niet-Nederlands sprekende ouders

3.6 NIEUW Vragenlijst Gesprekken voeren met ouders