4 Begeleiden van leraren

4.1 Zeven observatie-instrumenten competenties Leraren

  • 4.1.1 Observeren van lerarencompetenties
  • 4.1.2 Observeren van effectief onderwijsgedrag
  • 4.1.3 Observeren van management en instructie
  • 4.1.4 Observeren van effectieve leertijd
  • 4.1.5 Checklist klassenmanagement en zelfstandig werken
  • 4.1.6 Observeren van feedback
  • 4.1.7 Kijkwijzer activerende directe Instructie

4.2 Groepsbespreking leraar en (interne) begeleider
4.3 Intervisie leerlingbespreking
4.4 De incidentmethode
4.5 Aanmelden voor leerlingbespreking
4.6 Overdrachtsformulier
4.7 Kernvragen evalueren groepsplan
4.8 Competenties van leraar of begeleider die werkt met jonge kinderen
4.9 NIEUW Competenties voor Inclusief Onderwijs