5 Begeleiden van complex gedrag

5.1 Analyse complex gedrag

 • 5.1.1 Gedragsfunctie-analyse (GFA)
 • 5.1.2 Identificeren van complex gedrag in de groep
 • 5.1.3 Lokaliseren van complex gedrag - preventieniveau II & III
 • 5.1.4 Analyseren van complex gedrag individuele leerling
 • 5.1.5 ASE-gedragsanalysemodel individuele leerling
 • 5.1.5 NIEUW Groepskenmerken analyseren leerling
 • 5.1.5 NIEUW Groepskenmerken analyseren leraar
 • 5.1.6 Meervoudig risicomodel Van der Ploeg
 • 5.1.7 Observeren van relatie leren en gedrag
 • 5.1.8 Analyseren stimulerende en belemmerende factoren

5.2 Preventie & Sociaal Emotioneel leren

 • 5.2.1 Checklist pedagogisch klimaat preventieniveau I
 • 5.2.2 Veiligheidsthermometer
 • 5.2.3 Preventie gedragsproblemen (Observatielijst & Vragenlijst leraren)
 • 5.2.4 Inventariseren sociale en emotionele competenties leerlingen
 • 5.2.5 Succesindicatoren programma voor sociaal en emotioneel leren

5.3 Competenties leraren

 • 5.3.1 Zelfanalyse competenties bij complex gedrag
 • 5.3.2 Zelfanalyse effectief handelen bij complex gedrag
 • 5.3.3 Groslijst competenties leraren

5.4 Interventies bij complex gedrag

 • 5.4.1 Vijfpuntsschaal: Gedragsthermometer
 • 5.4.2 Check in - check out: begeleiden van leerling met complex gedrag
 • 5.4.3 Reflecteren met leerlingen bij incidenten
 • 5.4.4 Begeleiden van leerlingen met complex gedrag
 • 5.4.5 Protocol en aandachtspunten Time-Out
 • 5.4.6 Effectief handelen bij acht typen complex gedrag
 • 5.4.7 NIEUW Verantwoord belonen en straffen

5.5 Signaleren van gedragsproblemen

 • 5.5.1 Observeren van sociale angst
 • 5.5.2 Checklist depressieve leerlingen
 • 5.5.3 Observeren van faalangst
 • 5.5.4 Signaleren van hechtingsproblemen