Deel B

B.11 De 5 G's: reflecteren met een student
B.12 Zelfanalyse van Competenties bij complex gedrag
B.13 Handelingsplan MBO van de jongere
B.14 Groepsplan MBO
B.15 Observeren Competenties van docenten en begeleiders
B.16 Observeren van Management en instructie
B.17 Kijkwijzer Activerende directe Instructie
B.18 De Incidentmethode
B.19 Goodness-of-fit jongeren