Deze website is de speciale digitale bron bij de boeken Instrumenten voor begeleiden in passend onderwijs (Peter de Vries & Peter de Vries. 2016, 2018, 2022. ISBN 9789491269127), Passend onderwijs in de praktijk. Kernthema's en casuïstiek (Hans Schuman & Peter de Vries. 2020. ISBN 9789491269196), en Passend onderwijs in het MBO. Gereedschap voor begeleiders (Erik van Meersbergen & Ingrid Ketelaar, 2020. ISBN 9789491269202).

Door
De website wordt onderhouden en beheerd door Perspectief Uitgevers i.s.m. MWprojects.

Voor
Bestemd voor leraren basisonderwijs (in opleiding), schoolleiders, interne- en ambulante begeleiders, ondersteunings- zorgcoördinatoren, begeleiders passend onderwijs, remedial teachers, gedrags-, reken-, taal-, dyslexie-, autisme-, het jonge kind-specialis­ten, onderwijsbegeleiders, collegiale consultanten.
Bestemd voor MBO-docenten en begeleiders; mentoren, SLB’ers, AO’rs, SAW’ers; coördinatoren, gedragswetenschappers; schoolteams, opleidingsteams, ondersteuningsteams, onderwijsconsulenten, beleidsmedewerkers onderwijs; schoolmanagers, opleidingsmanagers; alle leerwegen, opleidingen, opleidingscentra, ROC’s, Colleges.

Inhoud

Deze website van Perspectief Uitgevers bevat online materiaal bij en de eerste (2016), tweede (2018) en derde (2022) oplage van de eerste druk van het boek Instrumenten voor begeleiden in passend onderwijs. Daarnaast ook online materiaal van de eerste druk (2020) van het boek Passend onderwijs in de praktijk, alsmede online materiaal bij de eerste druk (2020) van het boek Passend onderwijs in het MBO.
Het gaat om materiaal dat zonder verdere kosten toegankelijk is na invoering van de speciale code uit uw boek en persoonlijke registratie.


Productie
De site www.begeleideninpassendonderwijs.nl is een internetproject van Perspectief Uitgevers:
www.onderwijs-perspectief.nl
www.perspectiefuitgevers.nl