Passend onderwijs in de praktijk. Kernthema’s en casuïstiek

Door: Hans Schuman en Peter de Vries

Dit boek (ISBN 9789491269196) laat zien wat passend onderwijs beoogt, hoe het in de praktijk blijkt te werken en hoe het zich verder positief kan ontwikkelen binnen reguliere basisscholen. De auteurs, die met beide benen in het onderwijs staan, presenteren tien uitgewerkte inhoudelijke thema’s. Onderwijsprofessionals en ouders gaven aan dat deze thema’s dé onderwerpen zijn om greep te krijgen op de extra ondersteuning die sommige kinderen nodig hebben, maar die voor alle kinderen – met of zonder extra ondersteuningsbehoeften – relevant zijn.

De tien kernthema’s in dit boek zijn:

  1. Het onderwijsaanbod.
  2. Ontwikkeling van de leerling.
  3. Relaties en interacties binnen de school.
  4. Het welbevinden en zelfbeeld van de leerling.
  5. Participatie van de leerling.
  6. Interprofessioneel samenwerken.
  7. Tijd- en aandachtsverdeling van de leraar.
  8. Pedagogisch klimaat en sociale veiligheid.
  9. Medisch protocol.
  10. Gebouwen en voorzieningen.

In het boek worden de tien thema’s voor iedereen die professioneel betrokken is bij het basisonderwijs, praktisch uitgewerkt en visueel weergegeven in beknopte teksten, kleurenfiguren, schema’s, aandachtspunten, hoofdvragen, kerncompetenties en tips die gelden als goed wetenschappelijk onderbouwd en best werkend in de praktijk. Het boek bevat ook een systematische beschrijving, die aansluit bij de kernthema’s, van het onderwijs aan vier leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften die voor langere tijd zijn gevolgd op hun reguliere basisschool.

Het boek is daarmee diepgeworteld in de alledaagse praktijk van het onderwijs en een rijke bron voor inspiratie en kennis, waarmee basisscholen en lerarenopleidingen verder komen.

Het digitale materiaal bij dit boek op deze website, veelal op handig A4 formaat voor gebruik in de klas of met het team, betreft een keuze uit de kleurenfiguren, schema’s en handige overzichten. Daarnaast gaat het om extra toelichtingen en verdiepingsmateriaal. Het digitale materiaal breiden de auteurs de komende tijd verder uit, aansluitend bij de verdere ontwikkeling van passend basisonderwijs.